Ekologisk produktion ökar och oroar SLU

Än en gång upprepas påhoppen från SLU, Statens Lantbruksuniversitet i Uppsala, på den ekologiska produktionen. De kommer med jämna mellanrum och är ingen enstaka företeelse. Mot bakgrunden av senaste rapporten från undersökningsföretaget The Nielsen Company om att försäljningen av ekologisk mat ökat under första kvartalet i år med 35%, är det inte oväntat med en bredsida från den delen av SLU som försvarar användningen av handelsgödsel och bekämpningsmedlen.


Det intressanta är att, trots den ekonomiska krisen och de oftast högre priserna, har konsumenterna ökat andelen av inköpen och därigenom visat större miljömedvetenhet och man bortser från varningarna från SLU. Kanske har man också insett att ska man ha mat utan genmodifierade ingredienser eller gen-foder i djurhållningen, gäller det att välja ekologiska livsmedel.


Läs artikeln i DN Rusning till de gröna matvarorna

http://www.dn.se/ekonomi/rusning-till-de-grona-matvarorna-1.912424


Från SLU, med en lång lista undertecknare i debattartikel Tveksam vinst med ekolantbruk i SVDs Brännpunkt, skriver man bl a:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3193265.svd

"Framväxten av det ekologiska lantbruket är i många stycken speciell. Företrädarna lät oss förstå att om man avstår från användning av jordbrukets kanske viktigaste produktionsmedel, handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel, så skulle produktionen bli mer uthållig i ett brett och långt perspektiv" och vidare "Att lösa naturvetenskapliga problem utgående från diffusa filosofiska teorier leder sannolikt oftare fel än rätt".

Men här står forskare emot konsumenterna. Konsumenterna gör sina val oavsett vad forskarna anser, vi har ju som vanligt alltid sista ordet.


Intressant att också citera en annan part från SLU, Johanna Björklund, forskare vid Centrum för uthålligt lantbruk, SLU, som svarar också i SVD Brännpunkt "Mångfald slår enfald även inom jordbruket"

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3217443.svd

"Dagens lantbruk har bidragit till stora globala miljöproblem, till exempel en minskad biologisk mångfald, övergödda hav och jorderosion. Att tro att mer av samma typ av lantbruk ska lösa problemen är möjligen något dogmatiskt."


Debatt är alltid bra, men slutsatserna måste vi dra, vi som köper, betalar, äter och känner ansvaret att ta konsekvenserna också, för både hälsan, ekonomin och miljön/klimatet.


Kommentarer
Postat av: Henric Oscarsson

Ni skulle bli bönder allihopa då skulle ni snabbt tvingas lära er vad icke konsumtion innebär

ni konsumenter betalar oss mindre i dag än vad ni gjorde för 20 år sedan alla eu stöd inräknade

detta samtidigt som vi belastar miljön betydligt mindre än då.

2010-03-03 @ 20:49:58
Postat av: Folke Vestervall

Vilseledda konsumenterFlera myndigheter och organisationer vilseleder konsumenterna i matfrågan.Du som köper ”ekologisk” basmat: Tänk på att du inte förbättrar miljön utan försämrar den.

Bidrar till slöseri av viktiga mark- och energiresurser.

Ökar bristen på mat som ger ökad svält i världen.

Köper dyrare mat utan förbättra din hälsa och världen.Om du vill handla miljövänligt, klimatsmart och resursbesparande, köp vanliga svenska varor, gärna märkta ”Svenskt sigill”. För importerade produkter, välj ”Rättvisemärkt” istället för KRAV. Det täcker mer av skydd för arbetarna exportlandet.Vetenskapen ekologi har missbrukats sedan den blev politisk ideologi. Nu förvrängs fakta och sakkunskap till politiska dogmer, trosatser och ren humbug. Ett sådant exempel är målet om ett giftfritt samhälle. Alla substanser, även naturliga, är giftiga i för stor mängd. Ekologi betyder samspelet mellan allt liv i naturen och dess omgivning och all odling är därför ekologisk. I Sverige profiterar ”KRAV” och andra s.k. ekoodlare ohederligt på begreppet. Engelskans ”Organic Production” är mer adekvat. Tyvärr bygger också statens och naturvårdande myndigheters rekommendationer ibland på tro istället för vetande. Se Forskning & Framsteg nr 2 2009.S.k. ekologisk odling har i brist på alternativ bedrivits i alla tider fram till i början av 1900-talet. Erfarenheterna av denna odling är därför flertusenårig. Men inte ens i vårt glesbefolkade land räckte skördarna till för att mätta alla och 1,2 miljoner utvandrade därför till USA. Haber & Bosch uppfinning, omvandlingen av luftens kväve till växtnäring, har i en enkät bland forskare, bedömts vara den uppfinning som betytt mest för mänskligheten. Genom den ökade fotosyntesen genererar det tillförda kvävet 6-9 ggr så mycket energi i grödan som det går åt för att framställa kvävet. Tala om verkningsgrad. Framställningen av handelsgödsel är alltså inte energikrävande, som de "ekofrälsta" försöker inbilla oss, utan tvärt om. Men handelsgödsel tycker de inte att vi ska utnyttja. Urlakningen av kväve till grundvatten och vattendrag är något lägre/ha vid "ekoodling" men 40 % högre/kg skörd eftersom skörden blir mycket lägre. Detta har visats i det enda svenska långtidsförsök, 18 år, som genomförts. Det kan också noteras att antalet daggmaskar var 4 gånger högre på den industrigödslade jorden. Daggmaskar behöver också näring.Trots att mer än 90% av oss konsumerar mat som inte är "ekoproducerad" blir vi friskare och lever längre. ”Ekoanhängarnas” tro på att "ekomat" skulle vara bättre för hälsan är absurd. Det finns inga som helst bevis för detta. Tvärtom är de naturliga gifter som finns i maten mycket farligare än de mikroskopiska mängder av industrikemikalier som vi får i oss med den kontroll vi har Sverige. Läs boken "Organic Crop Growing - Ambitions and Limitations". Till sist lite om mångfald som de "ekofrälsta" ofta använder som motiv för sin syn. Om målet är mångfald i alla lägen, dvs så många ogrässorter och skadeinsekter som möjligt i vetefältet ska vi naturligtvis odla "ekologiskt". Men om målet är att resurssnålt, klimatsmart och med god ekonomi ta fram mat till en ökande befolkning bör vi utnyttja de uppfinningar och den teknik som forskningen gett oss. "Ekologisk" matproduktion är inte hållbar på lång sikt och innebär att max 4 miljarder människor på jorden kan överleva.Regeringen har äntligen avskaffat skatten på handelsgödsel och därmed skapat konkurrensneutralitet mellan svenska och utländska bönder. Nu är det hög tid att gå vidare med att skapa konkurrensneutralitet mellan bönder i Sverige. Det vill säga avskaffa det orättvisa stödet till "ekoproduktionen" på ca 1 miljard, varav 550 mkr i direkt stöd. Enligt mig och många erfarna forskare, gynnar det varken miljön eller konsumenterna, är slöseri med mark- och energiresurser och sänker den matproduktion som behövs i en värld som svälter. Det finns heller inga belägg för att s.k. ekomat skulle befrämja folkhälsan. Andra skäl för att avskaffa stödet är att alla vi som inte tror på "ekomatens" förträfflighet bör slippa bidra via skattsedeln.

Ett stort antal erfarna professorer och forskare på bl. a. SLU ifrågasatte statens gigantiska stöd till den s.k. ekoproduktionen på "Brännpunkt" Svd 12 juli 2009. Kan vi då lita på forskarna – ja på dessa och många andra, men inte alla. Mitt förtroende för forskare och produktutvecklare som pratar i egen sak är mycket lågt. Det är fler forskare som är kritiska till "ekoodling" än de som är för. Bortse inte från att de som är för, helt eller delvis lever på statens gigantiska stöd. Det livnär rent teoretiskt över 2000 personer.Mvh/Folke Vestervall, agr.lic., Hälsovägen 5 25221 Helsingborg, tel. 042-187713

2010-05-17 @ 17:43:14
Postat av: Bengt Ingerstam

Ditt inlägg är av den karaktären att jag avstår att kommentera det. Överlåter åt läsarna att göra sina egna bedömningar.

Postat av: HerrBanan

Jag överlåter till någon annan läsare att bedöma Folkes kommentar.

2011-02-23 @ 21:08:50

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback