Ekologisk produktion ökar och oroar SLU

Än en gång upprepas påhoppen från SLU, Statens Lantbruksuniversitet i Uppsala, på den ekologiska produktionen. De kommer med jämna mellanrum och är ingen enstaka företeelse. Mot bakgrunden av senaste rapporten från undersökningsföretaget The Nielsen Company om att försäljningen av ekologisk mat ökat under första kvartalet i år med 35%, är det inte oväntat med en bredsida från den delen av SLU som försvarar användningen av handelsgödsel och bekämpningsmedlen.


Det intressanta är att, trots den ekonomiska krisen och de oftast högre priserna, har konsumenterna ökat andelen av inköpen och därigenom visat större miljömedvetenhet och man bortser från varningarna från SLU. Kanske har man också insett att ska man ha mat utan genmodifierade ingredienser eller gen-foder i djurhållningen, gäller det att välja ekologiska livsmedel.


Läs artikeln i DN Rusning till de gröna matvarorna

http://www.dn.se/ekonomi/rusning-till-de-grona-matvarorna-1.912424


Från SLU, med en lång lista undertecknare i debattartikel Tveksam vinst med ekolantbruk i SVDs Brännpunkt, skriver man bl a:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3193265.svd

"Framväxten av det ekologiska lantbruket är i många stycken speciell. Företrädarna lät oss förstå att om man avstår från användning av jordbrukets kanske viktigaste produktionsmedel, handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel, så skulle produktionen bli mer uthållig i ett brett och långt perspektiv" och vidare "Att lösa naturvetenskapliga problem utgående från diffusa filosofiska teorier leder sannolikt oftare fel än rätt".

Men här står forskare emot konsumenterna. Konsumenterna gör sina val oavsett vad forskarna anser, vi har ju som vanligt alltid sista ordet.


Intressant att också citera en annan part från SLU, Johanna Björklund, forskare vid Centrum för uthålligt lantbruk, SLU, som svarar också i SVD Brännpunkt "Mångfald slår enfald även inom jordbruket"

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3217443.svd

"Dagens lantbruk har bidragit till stora globala miljöproblem, till exempel en minskad biologisk mångfald, övergödda hav och jorderosion. Att tro att mer av samma typ av lantbruk ska lösa problemen är möjligen något dogmatiskt."


Debatt är alltid bra, men slutsatserna måste vi dra, vi som köper, betalar, äter och känner ansvaret att ta konsekvenserna också, för både hälsan, ekonomin och miljön/klimatet.


Eko-produkter - ett nytt fall för Uppdrag Granskning ?

Fick maten i vrångstrupen.

 

 

Satt i lugn och ro och tittade på Rapport och passade på att äta min middag (med mineralvatten på flaska) då det helt plötsligt kom ett inslag om ekologiska livsmedel, som vi tydligen köper för "miljarder". Det rapporterades att var 6:e kontroll gav anmärkningar och enligt Rapport förekom även icke ekologiska produkter som märktes som ekologiska. Så långt var det grava anmärkningar. Men var fanns detaljerna? Nä dom fick man inte fram!

 

Var det lösa påståenden, eller dåligt underbyggda uppgifter, det kom inte fram och visades inte. Första misstanken var, jaha nu igen ett fult angrepp på den ekologiska produktionen. Det har ju förekommit ibland i artiklar från visst håll.

 

Men det var värre än så. Livsmedelsverket har överlåtit kontrollen åt andra organ och har nu ingen kontroll i detalj, mer än att var 6:e har anmärkningar. SWEDAC, det statliga organet kontrollerar att kontrollorganen är kompetenta och till slut säger representanten för Livsmedelsverket att huvudansvaret ligger hos producenten själv. Vilken kontroll-soppa skulle man kunna säga. På sätt och vis är det bra att kontrollföretaget hittar fel, annars kunde man misstänka brister i kontrollen, men ändå är det inte bra.

 

Det papper som visades upp i TV kom från Aranea Certifering AB ett dotterbolag till KRAV och dom har tydligen skött sitt jobb bra.

 

Men vart ville Rapport komma? Att vi nu inte ska lita på att Ekologiska produkter verkligen är ekologiska och har rätt att stämplas som sådana, eller att visa att kontrollen verkligen fungerar och säkert görs någonting åt bristerna. Jag är rädd att allmänhetens förtroende har rubbats ordentligt! I vart fall får belackarna vatten på sitt ständigt malande vattenhjul. De tveksamma, som kanske nyligen börjat inse värdet av övergång till ekologisk produktion, säger lätt "ja där ser du", medan de mera insatta och trogna säger "jag litar ändå på de ekologiska produkterna, det här måste vara tillfälligheter".

 

Allt fungerar som det skall tydligen, även om allt inte fungerar som det ska, men de inblandade vet inte mer än ATT.

 

Skulle vara intressant att veta vad t ex KRAV gör åt de företag som fått anmärkningar, för KRAV får väl veta, eller stannar det hos ARANEA? Det här är inte bra. För att stärka konsumenternas förtroende krävs mer öppenhet. Annars börjar det påminna om Uppdrag Gransknings program om hamburgerkedjornas hantering av städningen - "nej det har vi lagt ut på fristående bolag så it´s not my business".


 

Svaret från KRAV ligger ute nu på deras hemsida.